VISINSKI RADOVI

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hidroizolacija bazena
Bazen je jedan od najsloženijih objekata sa inženjerske tačke gledišta. Ogromna količina vode, od nekoliko stotina litara do nekoliko tona, vrši veoma veliko opterećenje na zidove i dno bazena, jako utiče na režim vlage u prostoriji. Hidroizolacija bazena je najvažniji kompleksni zadatak, koji se izvršava u etapama za vreme izgradnje bazena. Naša Kompanija uradiće Vam hidroizolaciju brzo i kvalitetno, a primena najsavremenijih materijala i tehnologije garantovaće da neće biti propuštanja vode. Većina bazena se gradi prema istoj tehnologiji.  U  sirokom  zemljanom iskopu na dno se postavlja  podloga od šljunka i peska, zatim se postavlja armatura i betonira se. Kada se beton na dnu  potpuno stegne, betoniraju se zidovi bazena, postavlja se celokupna oprema, skimeri, prskalice,  zidovi bazena se hermetiziraju i  na kraju se oblazu keramičkim pločicama. Ipak, u takvoj konstrukciji postoje slabe tačke, u kojima se najčešće  oštećuje hidroizolacija bazena. Prvo, na šta treba obratiti pažnju, je kvalitet betona, negov neposredan dodir sa zemljom, u kojoj je napravljen iskop.
Zbog sigurne hidroizolacije bazena u sastav betona se unose polimerni dodaci, koji  smanjuju njegovu poroznost i uvećavaju otpornost prema stalnom uticaju vode.  Na taj način se ostvaruje njegova zaštita od spoljne vlage, koja nadolazi iz podzemne vode ili od   atmosferskih taloga, koji se filtriraju kroz zemlju. Na mestima dodira sa metalnim elementima kroz određeno vreme dolazi do curenja vode, a  izvršiti popravku je praktično nemoguće.  Kompanija „Urban Alpinism“ za hidroizolaciju bazena koristi materijale, koji se nanose na konstrukciju pomoću primene specijalne tehnike i zaštičuju zidove bazena od prodiranja vode u njegovu konstrukciju.  Monolitno pokriće, koje se stvara, ne vrši dopunsko opterećenje na zidove bazena i istovremeno se samo dobro suprotstavlja pritisku vode i drugih spoljnih faktora, ultraljubičastih zraka, promene temperature i mehaničkog opterećenja.