VISINSKI RADOVI

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hidroizolacija krova

Jedan od problema u starom načinu gradnje objekata je  kvalitet hidroizolacije krova. Metražni bitumenski materijali, koji su se koristili ranije, u današnje vreme su zastareli i moralno i tehnički.  Oni ne odgovaraju zahtevima  sigurnosti i dugovečnosti.  Krovno pokriće od ter-hartije na organskoj osnovi potrebno je sanirati svake 2-3 godine, a savremena ter-hartija na sintetičkoj osnovi se mora obnavljati  svakih 5 godina.  Celishodnost primene takvih materijala uz sadašnje napredne tehnologije izaziva veliku sumnju.
Kompanija „Urban Alpinism“ će izvršiti  hidroizolaciju Vašeg krova poimoću savremene metode i pri tome će na duži vremenski period  osloboditi Vas briga o stanju krova. Naša metoda zaštite krova  je brzo i efektivno stvaranje novog hermetičkog pokrića krova ili obnavljanje starog krova bez demontaže istrošenog  rolna-materijala.

 

Poliuretanske mase


Poliuretanske mase se nanose direktno na staru površinu krova, pri čemu se stvara dopunsko monolitno hermetičko pokriće krova debljine  od 1 do 3 mm.  Poliuretanska masa prodire duboko u površinu krovne konstrukcije, jer se lepi za nju i pri tomu suštinski smanjuju opterećenje od vetra na krov.

Stvoreno pokriće krovova bez šavova obezbeđuje stopostotnu hidroizolaciju čak i na komplikovanim delovimakrova,na mestu izlaska ventilacionih kanala i drugih konstrukcija. Ono je elastično i lako podnosi posledice temperaturnih deformacija krova, koje su neizbežne prilikom promene godišnjeg doba. Polimerno liveno pokriće krova otporno je na uticaj atmosferskih padavina, hemijskih agresivnih komponenata, ultraljubičaste zrake i ozon.


Membrane


Kompanija „Urban Alpinism“ takođe će izvršiti na Vaš zahtev hidroizolaciju krova, koristeći metražne polimerne materijale (membrane) PVC-na bazi plastificiranog polivinilhlorida i TPO-termoplastični poliolefine sa odličnim fizičkim, mehaničkim i hemijskim karakteristikama, koje uspešno se suprotstavljaju  negativnim uticajima čovekovo okoline.
Membrane se lako i sigurno spajaju pomoću vrelog vazduha. Takva jedinjenja su homogena i nisu podložna hemijskom starenju. Visoka elastičnost, mogućnost spajanja (zavarivanja) i otpornost prema mrazu garantuju laku montažu praktično u bilo kojim vremenskim uslovima.
Izuzetna osobina naših radova je kompleksno rešenje problema izrade krova i hidroizolacije (na mestu sastava sa  parapetom, zidom, hidroizolacija prohodnih traka po krovu).
Membrane se dopunjuju sa opširnim dijapazonom aksesuara, uključujući i parnu branu, lepak, elemente za pričvršćivanje, otvore, visinske razlike, ploče za uređenje prohodnih traka na krovu i.t.d.

Hiroizolacija krova, koju izrađuju naši specijalisti, je sigurna zaštita vašeg krova. Tehnologije i materijali, koje mi primenjujemo, su uspešno prošli ispitivanja u različitim regionima sveta.