VISINSKI RADOVI

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hidrofobizacija fasade i sprečavanje pojave šalitre
Hidrofobizacijom se sprečava mogućnost pojave šalitre i ’’znojenja zidova’’. Da bi se izbegla mogućnost pojave šalitre potrebno je sprečiti proces ispiranja soli iz materijala zidova.  To se može postići hidrofobizacijom – obradom očišćenih površina zida pomoću specijalnog sredstva (hidrofobizatora), koji daje građevinskim materijalima vodootporna svojstva. Nakon hidrofobizacije površina zida prestaje da upija vodu i voda pada dole sa zida, a pri tome ga ne kvasi.

Obično za hidrofobizaciju se koriste materijali, koji su proizvodeni na bazi organskih jedinjenja silicijuma (silikona).  Oni stvaraju u šupljinama materijala i na njegovoj površini veoma tanku (monomolekularnu) prevlaku, koja se ne može isprati vodom  i koja je vodootporna. Potrebno je naglasiti da organska jedinjenja silicijuma ne smanjuju prolaz  vodene pare - površina „diše“ i na taj način održava u prostoriji atmosferu, pogodnu za boravak ljudi. Osim zaštite od šalitre hidrofobizacija daje zidovima antibakterijska i antiglivična svojstva, pomaže da se ne stvara plesn, memla u podrumu i.t.d.

Ispitivanja su pokazala da kod materijala, koji su obrađeni takvim hidrofobizirajućim sredstvom: beton, obična i silikatna opeka, drvo i drugi, kapilarna vlaga se smanjuje u toku 2-24 sata više od 10 puta u odnosu na neobrađenu površinu i iznosi najviše 1%. Kasnije,  prilikom upijanja vode u roku od 2-7 dana, kapilarna vlaga neće biti veća od 2%. Sve ovo sprečava pojavu šalitre, pukotina, razaranja prilikom smrzavanja i čuva spoljni izgled konstrukcije.